FORRISK: Basogintzaren kudeaketan eta jardunbidean arriskua sartzeko sistemak garatzeko sarea

forriskParte hartzen duten eskualdeetako bakoitzean aurrez ikusi eta identifikatu diren arrisku batzuk kudeatzeko hartu beharreko neurriak zer egoeratan dauden jakitea.

FORRISK