Ohar legala

Jabetza intelektualeko eskubideak

NEIKER da Web honen sozietate titularra. Kontrakoa berariaz adierazi ezean, Web honetako edukien jabetza intelektual eta industrialeko eskubide guztien titulartasuna NEIKERi dagozkio.

Web honetako eduki guztiak (adierazpen izaera ez mugatzailearekin: datu baseak, irudiak, marrazkiak, grafikoak, testuak, audioa, bideoa eta softwarea) NEIKERen jabegokoak dira, kontrakoa berariaz adierazi ezean, eta jabego intelektual eta industrialeko nazio eta nazioarteko arauen babesa du, besteak beste.

Beraz,  erabiltzaile edo hirugarrenek ezin izango dute edukia inolaz ere manipulatu (moldatu, kopiatu, aldatu, erreproduzitu, transmititu, egokitu, itzuli, etab.), izan zati batean edo osorik, NEIKERen berariazko baimena izan ezean, kontrakorik adierazten ez bada. NEIKERen Webean agertzen diren markak, errotuluak, ikur bereizgarriak eta logotipoak NEIKERen titulartasunekoak dira: NEIKER AB da, Campus Agroalimentario de Arkaute, s/n -n helbidea duena eta A48167902 IFK zenbakia, Bizkai-ko Merkataritza Erregistroan inskribatua, 1.437 liburukia, hirugarren sekzioa, 966 liburua.

34/2002 Legea bete beharrez, Informazio Gizartearen eta Merkataritza Elektronikoaren Zerbitzuei buruzkoa, jakinarazten dizugu NEIKERen identifikazio datuak hauek direla (aurrean adierazitako erregistro erreferentziako datu berdinak txertatu).

Atariaren erabilera

NEIKER ez da arduratzen gune honetako edukietan sartzean erabiltzaile bisitariari eragin dakizkiokeen kalte-galerez, informatikoak edo beste mota batekoak, hala nola eta adierazpen izaeraz:  edukietan akatsak edo omisioak, ataria erabilgarri ez egotea edo birusak edo programa gaizto edo kaltegarriak transmititzea edukietan, hori eragozteko beharrezko neurri teknologikoak hartu badira ere.

NEIKERek ez du bermatzen Webgune honetan birusik edo beste elementu kaltegarririk ez egotea, eta sistema informatikoan, dokumentu elektronikoetan edo erabiltzaileen fitxategietan kalteak edo aldaketak ez eragitea.  Hori dela eta, gure erakundeak ez du erantzungo erabiltzaileari edo hirugarrenei halako elementuek eragin liezaieketen kalte-galerengatik.

Erabiltzaileak bere erantzukizunpean erabiliko du ataria. Erantzukizun hori zerbitzu edo eduki jakin batzuetara sartzeko beharrezkoa litzatekeen erregistrora hedatzen da.

Aipatu erregistroan, erabiltzailearen ardura izango da informazio zilegi eta egiazkoa ematea. Erregistro horren ondorioz, erabiltzaileari pasahitz bat eman ahalko zaio eta horren ardura izango du, modu arduratsu eta konfidentzialean erabiliz.

NEIKERek bere atariaren bidez eskaintzen dituen edukien eta zerbitzuen erabilera egokia egiteko eta jarduera hauetarako ez erabiltzeko konpromisoa hartzen du erabiltzaileak, adierazpen izaera ez mugatzailearekin:

  1. Zilegi ez den jardueretan aritzea, edo legez kontrako edo fede onaren eta ordena publikoaren aurkako jardueretan.
  2. Horrelako izaera duten eduki edo propaganda hedatzea: arrazista, xenofoboa, pornografiko-ilegala, terrorismoaren gorazarre edo giza eskubideen aurkakoa, pertsonen duintasunaren errespetu urratzailea, diskriminatzaileak, xenofoboak, arrazistak, pornografikoak, gazteriaren edo haurtzaroaren aurkakoak, eta ordena edo segurtasun publikoaren kontrakoak; edo, NEIKERen iritzian, argitaratzeko egokiak ez direnak.
  3. Hornitzaileen edo hirugarren pertsonen sistema fisiko eta logikoetan AD HOC kalteak eragitea, sarean birusak sartzea edo hedatzea, edo aurretik aipatu kalteak eragiteko joera duten beste edozein sistema fisiko edo logiko.
  4. Sartzen saiatzea, eta lortuz gero, beste erabiltzaile batzuen posta elektronikoak erabiltzea eta mezuak aldatzea edo manipulatzea.

NEIKERek ez du kasuan kasu ezartzen diren parte hartze kanalen bidez erabiltzaileek botatzen dituzten iritzien ardurarik izango, aurretik adierazitakoen arabera egokiak ez diren komentario edo ekarpen guztiak kentzeko eskubidea beretzat gordez.

Erabilera arau orokor hauek betetzen ez dituzten erabiltzaileei atariko eta/edo zerbitzuetako sarbidea ukatzeko edo kentzeko eskubidea beretzat gordetzen du NEIKERek, aurretiazko abisurik gabe, eta ekinbide propioz edo hirugarren baten eskariz.

Zuzenbidean legozkiokeen ekinbideak aurrera eramango ditu NEIKERek, baldintza hauek betetzen ez badira edo atariaren erabilera desegokia egiten bada.